Svetsning Rör & smide i Vittensten

”kunskap, erfarenhet, service”

Behöver du en smidesverkstad i Värmland med omnejd?

Rör & Smide i Vittensten AB, är smidesverkstaden för dig. Vi utför främst styckestillverkning och reparationer av allt inom stålbranschen. För oss är alla kunder lika betydelsefulla. Vi tror på att alla jobb är lika viktiga oavsett hur stora eller små de är. Detta är nyckelord som vi tar hänsyn till när vi skaffar nya och färdigställer de uppdrag vi får in.

Vi har genom åren haft mängder av nöjda kunder. Något som också lade grunden till vi blev utsedda till ”Årets företagare i Värmland” år 2009. Läs mer om våran verksamhet här.

Exempel på uppdrag vi utför:
• Styckestillverkning av stål, rostfritt och aluminium
• Bearbetning
• Rörsvetsning
• NC Gasskärning
• Industrin, reparationer och löpande underhåll
• Legotillverkning
• Stålarbeten för privathushåll

Våra nyckelord:
• Inget jobb är för litet
• Alla kunder är lika viktiga
• Framgång kommer av ömsesidig tillit